Accountants

Hilco Ketelaar AA, Janine Raadsveld AA RB en Michel Stol AA zijn als accountant bij het NBA ingeschreven in het register van Accountants-Administratieconsulenten. Hiermee zijn geheimhouding, integriteit, vakbekwaamheid en professionaliteit wettelijk gewaarborgd. Extra zekerheid voor u!

Samenstellingsverklaring bij de jaarrekening

Voor de meeste MKB-ondernemingen is een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening toereikend. Hierin is Ketelaar Klip gespecialiseerd. Voor u, voor uw bank en de belastingdienst biedt dit zekerheid.

Accountantsverklaring bij de jaarrekening

Heeft uw onderneming de BV-vorm en voldoet deze aan wettelijke omvangscriteria, dan is een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening vereist. Ketelaar Klip werkt hiervoor samen met gespecialiseerde partijen. 

Beoordelingsverklaring bij de jaarrekening

Is een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening niet noodzakelijk, en kan een beoordelingsverklaring volstaan, dan kan Ketelaar Klip deze zelfstandig voor u verzorgen. 

Accountantsverklaring bij subsidies

Bij subsidie-aanvragen en voorafgaand aan de definitieve vaststelling van een subsidie vraagt de overheid vaak een verklaring van een accountant. Ketelaar Klip verzorgt deze graag voor u.

Verzekeringen

De opgaaf voor een naverrekening van een verzekering moet vaak door een accountant worden getekend. Ketelaar Klip kan dit regelen. Schadeberekeningen die zijn opgesteld door een accountant hebben een meerwaarde.

Ondernemersplan

Een investerings- en exploitatiebegroting die is opgesteld door een accountant heeft meerwaarde. Financiers en investeerders stellen dit kwaliteitslabel op prijs. Ketelaar Klip is u hierbij graag van dienst.